0207870560 info@growz.fi

Palvelumme on auttaa asiakasta kasvussa

Emme tarjoa vain kasvukonsultointia, vaan tarjoamme asiakaslähtöisesti tilanteeseen sopivan palvelukokonaisuuden.

 

 

Kartoitus – Kirkastus – Kehitys

Tuemme kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä yrityksen lähtökohdat huomioon ottaen parhaimmaksi katsotuin tavoin. Voimme aloittaa kartoittamalla liiketoiminnan nykytilaa tai tulla suoraan mukaan kirkastamaan tavoitteita. Usein kasvun myötä myös yhteistyö kehittyy.

Konkreettisesti palvelumme tuottavat uusia ideoita, tuoreita toimintapoja yritysten eri toimintoihin, uusi liiketoimintoja tai palveluita. Voimme myös keskittyä kirkastamaan suuntaa kohti kasvua ja tukemaan kokemuksellamme ja lisänäkemyksellämme johtoa kasvu-uralla.

Kartoitus: Mihin
pitäisi pyrkiä?

Mikä on lähtötilanne? Mikä kunnossa, mikä pielessä? Mitkä ovat pahimmat pullonkaulat tai kompastuskivet?

Kirkastus: Miten
sinne päästään?

Mitä kaikkea pitää tehdä, jotta pääsemme maliin? Millaisella aikataululla etenemme? Miten varmistamme, että pääsemme perille. Kuka tekee? Kuka vastaa?

Kehitys: Miten
pysymme kasvu-uralla?

Jatkuva sparraus ja yhteistyö, sovitussa laajuudessa, sovitulla aikataululla ja tarkoituksenmukaisilla toimintatavoilla.

Esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä

GrowZ kartoitus
Haastattelut; johtoryhmä, henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, sidosryhmät…
Asiakasanalyysi; kannattavuus, asiakaspito, kehityskohteet
Kasvutoimenpiteet; suunnitelmat ja toteutus
Kehistysprojektien seuranta ja evaluointi
Prosessien tehostamien esimerkiksi digitaalisin keinoin
Johtoryhmä / advisory board työskentelyn tukeminen ja ohjaaminen
Hallitustyön tukeminen
Toimitusjohtajan sparraus
Yrityksen valuaatio ja osakasjärjestelyt

Otakäyttöön uudet ideat ja tuoreet toimintatavat.

Saat vauhtia bisnekseen!

Yhteystiedot

Postiosoite:
PL 404
00101 Helsinki

Vaihde:
020 7870 560

 

Käyntiosoite:
Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki

Yhteydenotto

13 + 4 =